Trang web này sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm truy cập trang web cho bạn. Bằng cách tiếp tục duyệt trang này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie trên thiết bị của bạn như được miêu tả trong Chính Sách Cookie.
Đặt ngay

Chính sách cookie

Danh sách dưới đây giải thích về các cookie chúng tôi dùng trên trang web và tại sao chúng tôi dùng những cookie này.


Google Analytics


Google analytics có thể được dùng mà không cần sự cho phép trong trường hợp các yêu cầu sau được thỏa mãn:
1. Thỏa thuận xử lý dữ liệu được thực hiện với Google
2. Tính năng ẩn IP được kích hoạt (điều này có nghĩa rằng Google sẽ không nhận được toàn bộ địa chỉ IP của người dùng)
3. Chế độ chia sẻ dữ liệu với Google đã được tắt
4. Người dùng cuối được thông báo về việc sử dụng Google Analytics
Thỏa thuận xử lý dữ liệu Google có sẵn trong mục cài đặt tài khoản của người dùng.

Tên: _pk_ref
Mục đích: Xác định khách truy cập đến trang web của chúng tôi từ trang nào để chúng tôi có thể nhận biết được trang web nào sản sinh ra nhiều số lượng truy cập nhất
Hạn sử dụng: 6 tháng

Tên: _pk_id
Mục đích: Tránh tính một người hai lần khi đếm số lượng người ghé thăm trang web của chúng tôi
Hạn sử dụng: 2 năm

Tên: _pk_ses
Mục đích: Theo dõi phiên truy cập, ví dụ: bạn sử dụng trang trong bao lâu
Hạn sử dụng: 30 phút

BookingSuite, Inc.


Tên: trang đích
Mục đích: Lưu trữ trang nào trên trang web chúng tôi mà bạn đến
Hạn sử dụng: Khi bạn đóng trình duyệt
BookingSuite, Inc.

Tên: mã khuyến mãi
Mục đích: Lưu trữ mã khuyến mãi (nếu mã đã được bao gồm trong đường dẫn URL) khi bạn vào trang web chúng tôi - chúng tôi có thể nhớ thông tin này khi bạn vào công cụ đặt phòng để đặt phòng với giá tốt hơn
Hạn sử dụng: Khi bạn đóng trình duyệt

Đóng